Η προώθηση της πρόληψης για την στοματική υγιεινή.

Ένας σημαντικός παράγοντας της εκτίμησης του ασθενούς στον οδοντίατρό του είναι η επιμονή του γιατρού στην πρόληψη και τη σωστή στοματική υγιεινή.

Οι ασθενείς, ακόμη και όταν δεν συμμορφώνονται ή δείχνουν αδιαφορία, ουσιαστικά εκτιμούν την προσπάθεια του γιατρού για την πρόληψη των προβλημάτων.

Οι ασθενείς, επίσης, επιθυμούν αναλυτική εξήγηση του σχεδίου θεραπείας. Είναι δεδομένο ότι θα κατανοήσουν ελάχιστα σχετικά με τις διαφορές των θεραπευτικών ενεργειών.

Όμως η τελική απόφαση πρέπει να «βγαίνει» με τη συγκατάθεση των ασθενών για ν’ αποδεχθούν ευχάριστα την υλοποίηση της θεραπείας.

Οι γιατροί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και προσομοίωσης (πριν και μετά) για να δίνουν πληρέστερη ενημέρωση στους ασθενείς τους και να χρησιμοποιούν απλή ορολογία και κατανοητή στις επεξηγηματικές ενημερώσεις.

Για όσους πιστεύουν ότι μια αναφορά είναι «άδικος κόπος» ή ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται ότι του εξηγείς, θα αντιμετωπίσει σίγουρα έλλειψη εμπιστοσύνης ή εκτίμησης από τους ασθενείς του. Επίσης, η ενημέρωση του ασθενούς, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, για το στάδιο που βρίσκεται αυτή, εκτιμάται πάντα από τους ασθενείς, και ανεβάζει την εκτίμηση προς το γιατρό.

Αξίζει ο γιατρός να προσπαθεί περισσότερο με τους ήδη υπάρχοντες ασθενείς του, γιατί έχει διπλό κέρδος. Αφενός συντηρεί το πελατολόγιό του, αφετέρου, έχει έξοθεν καλή μαρτυρία που αποφέρει νέους ασθενείς.